Yönetim Kurulu

Rektör                           Prof. Dr. Şahin KARASAR
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin YILDIZ
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf AKSAR
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz  DEMİR
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahattin AKŞİT
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sahure Gonca TELLİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kami Ferhan YÜREKLİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Adnan GÜMÜŞ
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim NALBANT
Seçilmiş Üye Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ
Seçilmiş Üye Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU
Seçilmiş Üye                                             Prof. Dr. Zeliha ÖZER