ÜNİVERSİTE KOMİSYONLARI

(Güncellenme tarihi: 9 Mayıs 2018)

 

ETİK KURULU

Maltepe Üniversitesi mensupları ve akademik ve idari birimlerinin bilimsel araştırma faaliyetleri, yayın faaliyetleri, eğitim ve öğretim faaliyetleri, hizmet faaliyetleri, toplum ve paydaşlarıyla ilişkilerinde etik değerlendirilmelere ilişkin ilke ve kuralları, yapıyı, görevleri ve uygulama esaslarını düzenlemek amacı ile kurulmuştur.

 

Etik Kurulu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Üye

Prof. Dr. Nermin ÇELEN

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Üye

Prof. Dr. Durmuş GÜNAY

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU

Müdür, Hemşirelik Yüksekokulu

Üye

Prof. Dr. Nurgün OKTİK

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Üye

Prof. Dr. Zafer ÖZTEK

Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Necla ÖZTÜRK

Tıp Fakültesi

 

TRAFİK GÜVENLİĞİ KURULU

Ülke genelinde önemli bir sorun olan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO, ENHİS 2009) verilerine göre en büyük risk grubunu gençlerin oluşturduğu trafik güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla, kampüste güvenli trafik ortamının sağlanması için oluşturulan kurul, kampüs içindeki trafik ihlallerinin bildirildiği elektronik ihbar sistemi üzerinden çalışmaktadır.

 

Trafik Güvenliği Kurulu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Üye

Dr. Nuri OLUR

Genel Sekreter

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ali AKMAN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Aliye Ceren ONUR

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Üye

Öğr. Gör. Elif SUNGUR

İletişim Fakültesi

Üye

Bilsay ÇETİN

Güvenlik Müdürü

Üye

Kerem ÇEP

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Üye

Bayram SÖNMEZ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 

KALİTE KOMİSYONU

Üniversitenin tüm birimlerinde kalite geliştirme çalışmaları ile kalite güvence sistemini geliştirmek; Kurumsal Dış Değerlendirme sürecine hazırlık olmak üzere yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporlarının hazırlanması için her türlü desteği vermek amacı ile kurulmuştur.

 

Maltepe Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Şahin KARASAR

Rektör

Üye *

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı (Kaliteden Sorumlu)

Üye

Dr. Nuri OLUR

Genel Sekreter

Üye

Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ

Müdür, MÜKKAM, Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Zafer ÖZTEK

Tıp Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Yalçın KIRDAR

İletişim Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ

Rektör Danışmanı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Şafak GÜNDÜZ

Koordinatör, Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ

Dekan Yardımcısı, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe GÜVERCİN

Eğitim Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ayça KOCA

Güzel Sanatlar Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Müge ÜREM

Hukuk Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Aliye Ceren ONUR

Dekan Yardımcısı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi David THOMAS

Dekan Yardımcısı, Tıp Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hacer ERTEN YAMAN

Hemşirelik Yüksekokulu

Üye

Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU

Meslek Yüksekokulu

Üye

Erdal YAŞLICA

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üye

Öğr. Gör. Evrim TUNCEL SOMYÜREK

Yabancı Diller Yüksekokulu

Üye

Ahmet Kadir ÇAKIR

Öğrenci Konseyi Başkanı

Üye

Salih Sami ATILGAN

Atılgan Holding

Üye

Faik KAPTAN

İlçe Milli Eğitim Müdürü

* Rektörün katılamadığı toplantılara başkanlık eder.

 

TANITIM VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

Üniversitenin tüm birimlerinin Üniversite içinde ve dışında yapacağı tüm sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerekli planları ve hazırlıkları koordine etmek ve takip etmek. Üniversitenin tanıtımı ile ilgili projeleri hazırlamak, geliştirmek, stratejileri belirlemek, takip etmek ve sonuçlandırmak. ÖSS puan sıralamasında üst sıralarda yer alan üniversite adaylarının Üniversitemizi tercih etmelerini sağlayacak stratejileri belirlemek.

 

Tanıtım ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Rektör Yardımcısı,

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Nuri OLUR

Genel Sekreter

Üye

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ

Dekan, Güzel Sanatlar Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ

Rektör Danışmanı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Handan DOĞAN

Eğitim Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Melda KÖSE MARDUÇ

Dekan Yardımcısı, Hukuk Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Aygül ERNEK ALAN

İletişim Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Burak KÜÇÜK

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yekta ÖZGÜVEN

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Baran KASIRGA

Dekan Yardımcısı, Tıp Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Nur SENCER

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üye

Öğr. Gör. Elif SUNGUR

MİKAM, İletişim Fakültesi

Üye

Öğr. Gör. Engin TİRE

İletişim Fakültesi

 

EĞİTİM KOMİSYONU

Komisyon genel olarak eğitim-öğretimin ve programların güncellenmesi ile akreditasyon sürecinin başlatılması konularında makro politikaları belirlemekle sorumludur. Bunun yanında çiftanadal/yandal ve intibak programlarının amaca uygun olarak düzenlenmesi, zorunlu-seçmeli derslerle bunların kodlamalarındaki standartlar, haftalık ders programları, yeni program önerileri vb. konularda akademik birimlerden gelen önerileri incelemek ve gerekli yönetmelik ve yönerge değişikliklerini planlamak ve görüşülmek üzere mevzuat komisyonuna iletmek ve senatoya eğitimle ilgili görüş oluşturmak.

 

Eğitim Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Rektör Yardımcısı,

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Niyazi KARASAR

Eğitim Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Zafer ÖZTEK

Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ

Rektör Danışmanı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Ahu TUNÇEL

Müdür, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Şafak GÜNDÜZ

Eğitimde Kalite Çalışmaları Koordinatörlüğü,

Kurumsal Değerlendirme Komisyonu Üyesi,

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yekta ÖZGÜVEN

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi David T. THOMAS

Dekan Yardımcısı, Tıp Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet TOSYALI

İletişim Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin ÇAKICI ÖZTÜRK

İletişim Fakültesi

Üye

Merve SEZGİN

Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Üye

Öğr. Gör. Seran KÜÇÜK

Yabancı Diller Yüksekokulu

Üyeler

Eğitim Komisyonu Başkanları

İlgili Fakülte/YO/MYO

 

MEVZUAT KOMİSYONU

İhtiyaç duyulan tüm yönetmelik, yönerge ve esaslarla ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak, mevcutları güncellemek, gerekli değişiklikleri yapmak, eğitim komisyonundan gelen eğitimle ilgili yönetmelik ve yönergelere son şeklini vererek yetkili mercilerin onayına sunmak.

 

Mevzuat Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Rektör Yardımcısı,

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. A. Zafer ÖZTEK

Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Filiz DEMİR

Dekan, İletişim Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ

Rektör Danışmanı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Ahu TUNÇEL

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü,

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Hasret NUHOĞLU

Eğitim Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İhsan GÜLAY

Rektör Baş Danışmanı, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İlkün ORBAK

Dekan Yardımcısı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet TOSYALI

İletişim Fakültesi

Üye

Av. Umut ORMAN

Hukuk Müşaviri

Üye

Zuhal NAZIM

Enstitüler Koordinatörü

 

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ ARAYIŞ KOMİSYONU

Maltepe Üniversitesi – Sanayi işbirliğini başlatmak ve geliştirmek.

 

Üniversite – Sanayi İşbirliği Arayış Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ

MÜKKAM,Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Sahure Gonca TELLİ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ

Rektör Danışmanı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ali AKMAN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Öğr. Gör. Elif SUNGUR

İletişim Fakültesi

 

YAYIN KOMİSYONU

Birimler bünyesinde:

  • Basılmak üzere hazırlanmış taslak eserleri incelenmek, yayınların planlanmak, yayın kurallarına uygun olup olmadığını değerlendirmek, yayın hakkında rapor hazırlamak;
  • Ders aracı olarak kullanılan kitaplar ve teksirlerle yardımcı ders kitapları ile ilgili basılmaya hazır olarak gelen eserlerin nitelik ve eğitim-öğretim ihtiyaçları açısından yayıma uygun olup olmadığını, basılma sırası, baskı adedini tespit ederek maliyeti, satış fiyatları ve ödenecek telif hakları ile ilgili görüş bildirmek.
  • Yukarıda tanım dışında kalan yayın başvuruları ile ilgili görüş bildirmek amacı ile kurulmuştur.

 

Yayın Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN

Müdür, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Üye

Prof. Dr. A. Zafer ÖZTEK

Tıp Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Ahu TUNÇEL

Müdür, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Raportör

Mustafa SERİN

Daire Başkanı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU (MÜAR)

MÜAR, Üniversite mensubu olduğunu bildirerek ulusal/uluslararası bilimsel araştırma ve AR-GE projeleri yapan; fikri mülkiyet haklarının tescili (telif eser, uluslararası/ulusal bilimsel kuruluşlardan alınan patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescil belgesi, marka, vb.) ile ödül ve atıf alan; makale ve kitap/kitap bölümü yazan, yurtiçi ve yurt dışı bilimsel toplantılara, toplantı programı içinde yer alan bir sunumla (bildiri, poster ya da sanat çalışması) ya da panelist ve yorumcu olarak katılan tüm akademik personelin çalışmalarını değerlendirir. Bilimsel araştırma projelerini kabul eder, değerlendirir, destekler, izlenmesini sağlar; uzaktan eğitime yönelik özgün eserleri ve çalışmaları değerlendirir, koordinasyon birimince tüm sürecin kayıt altına alınmasını sağlar ve Rektörün bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütür.

 

Maltepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Yusuf AKSAR

Dekan, Hukuk Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ

Dekan, Güzel Sanatlar Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Gürkan DOĞAN

Dekan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ

MÜKKAM, Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Sahure Gonca TELLİ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Bahattin AKŞİT

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Durmuş GÜNAY

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ayça ÖZKAN KOCA

Güzel Sanatlar Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Aliye Ceren ONUR

Dekan Yardımcısı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 

KURUMSAL DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

  • Üniversitedeki eğitimin iyileştirilmesini, bilimsel araştırma ve proje faaliyetlerinin AB standartlarına ulaşabilmesi için her eğitim biriminin bir stratejik plan hazırlamasını ve her yıl birim öz-değerlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve üniversitenin öz-değerlendirme çalışmalarını yaparak her beş yılda bir stratejik plan hazırlamak.
  • Her takvim yılı için yapılan öz-değerlendirme çalışmaları doğrultusunda Kurumsal İç Değerlendirme (KİDR) raporunu hazırlayarak senatoya sunmak.

 

Kurumsal Değerlendirme Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Şafak GÜNDÜZ

Koordinatör, Eğitimde Kalite Çalışmaları Koordinatörlüğü,

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ

Dekan Yardımcısı, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe CİLACI TOMBUŞ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU

Meslek Yüksekokulu

 

ÜNİVERSİTE ARŞİV İMHA VE AYRIŞTIRMA KOMİSYONU

Komisyon, Üniversite Arşivinde kullanılmasına ve saklanmasına gerek görülmeyen her türlü malzemenin imhası için nihai kararı verir.

 

Üniversite Arşiv İmha ve Ayrıştırma Komisyonu Üyeleri

Başkan

Dr. Mustafa Nuri OLUR

Genel Sekreter

Üye

Habip SEVİNÇ

Yapı İşleri ve Teknik İşler Daire Başkanı

Üye

Mustafa SERİN

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Üye

Seda İÇİN

Kütüphane Yayın Şefi

Üye

Yankı ERGÜL

Kütüphane Görevlisi