Senato

Rektör                                                        

Prof. Dr. Şahin KARASAR

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Manuk Norayık MANUKYAN

Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ

Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Yusuf AKSAR

İletişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Filiz DEMİR

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Bahattin AKŞİT

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Sahure Gonca TELLİ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Kami Ferhan YÜREKLİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İdris Adnan GÜMÜŞ

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Selim NALBANT

Konservatuvar Müdürü

Prof. Çiğdem İYİCİL

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Zeliha ÖZER

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL

Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Öğr. Gör. Rıza Gürler AKGÜN

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Öğr. Gör. Yıldız CAN

Eğitim Fakültesi Senatörü

Prof. Dr. Ayla OKTAY

Güzel Sanatlar Fakültesi Senatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaya ÖZAKGÜN 

Hukuk Fakültesi Senatörü

Prof. Dr. Devrim ULUCAN

İletişim Fakültesi  Senatörü

Prof. Dr. Zafer KESEBİR

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Senatörü

Prof. Dr. Nermin ÇELEN

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Senatörü

Prof. Dr. Sadettin ÖZEN

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Senatörü

Prof. Dr. Ünal DEMİRARSLAN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Senatörü

Prof. Dr. Hamit TOPUZ

Tıp Fakültesi Senatörü

Prof. Dr. Ali Çağlar ÖĞÜTMAN