Tıp Öğrencileri Sempozyumu

5. Tıp Öğrencileri Sempozyumu- İnsani Yardım, 2016

6-7 Şubat günlerinde Türk Tıp Öğrencileri Birliği üyesi 69 tıp fakültesinden yüzlerce öğrenci, "İnsani Yardım" teması etrafında buluştu. Gerçekleşen sempozyum sonrasında tıp öğrencilerinin görüşleri bir bildiri haline getirildi. Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği, ilgili kurum ve kuruluşların konuşmacıları ile katılımcılar doğrudan bilgilenme ve soru sorma imkânının yansıra , kendi görüşlerini de yansıtma fırsatı buldular.

4. Tıp Öğrencileri Sempozyumu -
Tıp ve Teknoloji, 2015

Maltepe Üniversitesi'nde Maltepe Tıp Öğrencileri Birliği ev sahipliğinde düzenlenen 4. Tıp Öğrencileri Sempozyumu - Tıp ve Teknoloji'ye ait videodur.