T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölüm, Program ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                       : 14.09.2017

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)      : 28.09.2017

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Fotoğraf (5 Adet),
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

 

Doçentler İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Fotoğraf (5 Adet),
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması, (Yurtdışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

 

Yardımcı Doçentler İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Fotoğraf (5 Adet),
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla veya eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜM/PROGRAM/ ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

SAYI

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Profesör

1

 

Doktora ve Doçentlik unvanını Eğitim Teknolojileri alanında almış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı Bölümü

Profesör

1

Resim alanında uzmanlığı olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü

Profesör

1

Doçentlik unvanını Görüntü Sanatları alanından almış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İşletme alanında tamamlamış olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Profesör

1

Doçentlik unvanını Mimarlık alanından almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış olmak.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Profesör

1

Doçenlik unvanını Kimya Mühendisliği alanında almış olmak ve Enerji sektöründe çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Biyoloji alanında tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Hemşirelik Yüksekokulu

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında tamamlamış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini İç Hastalıkları Hemşireliği alanında tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Programcılığı Programı

Yardımcı Doçent

1

Lisansüstü eğitimini Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve bir yükseköğretim kurumunda ders verme deneyimine sahip olmak.

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Yardımcı Doçent

1

Lisansüstü eğitimini Organik Kimya alanında tamamlamış olmak ve C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına, ayrıca bir yükseköğretim kurumunda en az 3 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Profesör

1

Tıp Doktoru olmak, Radyodiagnostik alanında uzman olmak ve Radyodiagnostik alanında Doçentlik unvanını almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Lisans eğitimini Fizik alanında tamamlamış olmak, Lisansüstü eğitimini Nükleer Bilimler alanında tamamlamış olmak ve Nükleer Tıp alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.