Güzel Sanatlar Fakültesi 11 Eylül 2017 Tarihinde Yapılan Yetenek Sınavı Sonuçları

 

 

 

Not: Kesin Kayıtlar 12-14 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kesin Kayıt için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Teslim Edilecek Belgeler:

 

  • YGS sonuç belgesi (aslı ya da internet çıktısı)
  • Lise diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı
  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Öğrenim ücreti ile ilgili işlemlerin tamamlandığına dair belge (Üniversitemizin muhasebe biriminden alınacaktır.)