Board of Trustees

Başkan: Hüseyin ŞİMŞEK
Founder
Üye: Prof. Dr. Şahin KARASAR Rector
Üye: Elif ŞİMŞEK General Director of Marmara Education Institutions
Üye: Ali Nevzat AYGÜN Lawyer, Retired President of the Criminal Court
Üye: Mehmet ALKAN Educator
Üye: Melike OĞUZHAN Educator
Üye: Vasfiye Özlem GÖRÜR Educator
Üye: Yasemin YILMAZ Educator
Üye: Hüsnü ŞENGÖZ Financial Advisor
Üye: Halim KANATCI Economist